BESTUUR EN BELEID

 

GEMEENTE

College van burgemeester en schepenen

> Samenstelling en werking van het college

> Lijst met besluiten van het college 2022

> Lijst met besluiten van het college 2021

> Lijst met besluiten van het college 2020

> Lijst met besluiten van de burgemeester  

> Reglementen en verordeningen van het college  

> Reglementen en verordeningen van de burgemeester 

> Huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen

Gemeenteraad

> Samenstelling en werking van de gemeenteraad

> Agenda's gemeenteraad 2022

> Agenda's gemeenteraad 2021

> Agenda's gemeenteraad 2016-2020

> Lijst met besluiten van de gemeenteraad 2021

> Lijst met besluiten van de gemeenteraad 2020

> Verslagen gemeenteraad 2022

> Verslagen gemeenteraad 2021

> Verslagen gemeenteraad 2016-2020

> Lijst met besluiten van de gemeenteraad over de beleidsrapporten van het AGB  

> Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

 

Beleidsdocumenten gemeente

> Beleidsrapporten en meerjarenplan Gemeente 

> Jaarrekening gemeente 2019 - besluit - goedgekeurd op de gemeenteraad van 28.05.2020 - publicatie op 02.06.2020

> Jaarrekening gemeente 2020 - besluit - goedgekeurd op de gemeenteraad van 24.06.2021 - publicatie op 29.06.2021

    - Een overzicht van de terugbetaalde kosten aan de mandatarissen voor het jaar 2020, 2021.

    -  Een overzicht van de nominatieve subsidies zoals voorzien in het meerjarenplan, uitbetaald in 2020, 2021.

> Budget 2019 - besluit en toelichting

> Budgetwijziging 2019/1

> Budgetwijziging 2019/2 - besluit - documenten  - publicatie op 27.12.2019

> Belastingen en retributies

> Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 

> Deontologische code gemeentepersoneel

 

OCMW

Het vast bureau

Samenstelling en werking van het vast bureau

> Lijst met besluiten van het vast bureau (2022)

Lijst met besluiten van het vast bureau  (2021)

Lijst met besluiten van het vast bureau (2020)

Lijst met besluiten van het vast bureau (2019)

Lijst met besluiten van de voorzitter van het vast bureau  

Reglementen van het vast bureau 

OCMW-raad

> Samenstelling en werking van de OCMW-raad  

> Agenda's OCMW-raad

> Lijst met besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn 2022

> Lijst met besluiten OCMW-raad 2021

> Lijst met besluiten OCMW-raad 2020

> Lijst met besluiten OCMW-raad 2019  

> Verslagen OCMW-raad

> Reglementen van het OCMW

> Deontologische code OCMW personeel

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

> Samenstelling en werking van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

> Reglementen van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst

 

Beleidsdocumenten OCMW

> Jaarrekening OCMW 2019 - goedgekeurd op de raad van maatschappelijk welzijn van 28.05.2020 en goedgekeurd op de gemeenteraad op 25.06.2020 - publicatie op 02.06.2020

> Jaarrekening OCMW 2020 - besluit - goedgekeurd op de raad van maatschappelijk welzijn van 24.06.2021 en goedgekeurd op de gemeenteraad op 24.06.2021- publicatie op 29.06.2021

   - Een overzicht van de terugbetaalde kosten aan de mandatarissen voor het jaar 2020.

> Belastingen en retributies

> Rechtspositieregeling van het OCMW-personeel

> Beleidsrapporten en meerjarenplan OCMW

 

Autonoom Gemeentebedrijf

> Lijst met besluiten AGB  

Beleidsdocumenten

> Budget AGB  

> Jaarrekening AGB  

> Meerjarenplan AGB  

> Overeenkomsten en reglementen AGB  

> Oprichtingsbeslissing en statuten AGB  

> Beleidsrapporten AGB  

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

> Oprichtingsaktes en statuten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  

> Lijst met besluiten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  

 

Politie- en hulpverleningszone

> Politiezone Assenede/Evergem

> Politiereglement

> Brandweerzone Centrum

 

Secretariaat

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies