BESTUUR EN BELEID

 

GEMEENTE

College van burgemeester en schepenen

> Samenstelling en werking van het college

> Lijst met besluiten van het college 2021

> Lijst met besluiten van het college 2020

> Lijst met besluiten van de burgemeester  

> Reglementen en verordeningen van het college  

> Reglementen en verordeningen van de burgemeester 

> Huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen

Gemeenteraad

> Samenstelling en werking van de gemeenteraad

> Agenda's gemeenteraad 2021

> Agenda's gemeenteraad 2016-2020

> Lijst met besluiten van de gemeenteraad 2021

> Lijst met besluiten van de gemeenteraad 2020

> Verslagen gemeenteraad 2021

> Verslagen gemeenteraad 2016-2020

> Lijst met besluiten van de gemeenteraad over de beleidsrapporten van het AGB  

> Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Beleid en Budget

> Beleidsrapporten en meerjarenplan Gemeente 

> Jaarrekening gemeente 2019 - besluit - goedgekeurd op de gemeenteraad van 28.05.2020 - publicatie op 02.06.2020

> Jaarrekening gemeente 2020 - besluit - goedgekeurd op de gemeenteraad van 24.06.2021 - publicatie op 29.06.2021

> Budget 2019 - besluit en toelichting

> Budgetwijziging 2019/1

> Budgetwijziging 2019/2 - besluit - documenten  - publicatie op 27.12.2019

> Belastingen en retributies

> Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 

> Deontologische code gemeentepersoneel

 

OCMW

OCMW-raad

> Samenstelling en werking van de OCMW-raad  

> Agenda's OCMW-raad

> Lijst met besluiten OCMW-raad 2021

> Lijst met besluiten OCMW-raad 2020

> Lijst met besluiten OCMW-raad 2019  

> Verslagen OCMW-raad

> Reglementen van het OCMW

> Deontologische code OCMW personeel

Het vast bureau

> Samenstelling en werking van het vast bureau

> Lijst met besluiten van het vast bureau  (2021)

> Lijst met besluiten van het vast bureau (2020)

> Lijst met besluiten van het vast bureau (2019)

> Lijst met besluiten van de voorzitter van het vast bureau  

> Reglementen van het vast bureau 

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

> Samenstelling en werking van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

> Reglementen van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst

Beleid en Budget

> Jaarrekening OCMW 2019 - goedgekeurd op de raad van maatschappelijk welzijn van 28.05.2020 en goedgekeurd op de gemeenteraad op 25.06.2020 - publicatie op 02.06.2020

> Jaarrekening OCMW 2020 - besluit - goedgekeurd op de raad van maatschappelijk welzijn van 24.06.2021 en goedgekeurd op de gemeenteraad op 24.06.2021- publicatie op 29.06.2021

> Belastingen en retributies

> Rechtspositieregeling van het OCMW-personeel

> Beleidsrapporten en meerjarenplan OCMW

 

Autonoom Gemeentebedrijf

> Lijst met besluiten AGB  

Beleid en Budget

> Budget AGB  

> Jaarrekening AGB  

> Meerjarenplan AGB  

> Overeenkomsten en reglementen AGB  

> Oprichtingsbeslissing en statuten AGB  

> Beleidsrapporten AGB  

> Lijst met besluiten van de gemeenteraad over de beleidsrapporten van het AGB  

 

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

> Oprichtingsaktes en statuten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  

> Lijst met besluiten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  

 

Politie- en hulpverleningszone

> Politiezone Assenede/Evergem

> Politiereglement

> Brandweerzone Centrum

 

Secretariaat

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
WO
9:00 - 12:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Onze diensten zijn tot nader order gesloten en enkel te bezoeken op afspraak.

Extra info

Het dragen van een mondmasker is verplicht!

Verklaring over cookies