Cultuurraad

De gemeentelijke cultuurraad heeft als belangrijkste taak het adviseren van het gemeentebestuur over culturele aangelegenheden. Daarnaast ijvert deze adviesraad voor samenwerking en overleg tussen verenigingen.

De algemene vergadering van de gemeentelijke cultuurraad bestaat uit afgevaardigden van de socio-culturele verenigingen. Uit deze afgevaardigden wordt een dagelijks bestuur gekozen, dat aangevuld kan worden met deskundigen.

Volgens het ‘decreet lokaal cultuurbeleid‘ moeten volgende culturele actoren die het culturele leven bevorderen betrokken worden in de gemeentelijke cultuurraad:

 • Alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente
 • Alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente
 • Deskundigen inzake cultuur, woonachtig in de gemeente

De gemeentelijke cultuurraad brengt advies uit op vraag van het college van burgemeester en schepenen, maar kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen. Interesse om toe te treden tot de cultuurraad? Klik dan hier om het aanvraagformulier in te vullen. 

De gemeente moet bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen motiveren.

De cultuurraad heeft een website waar je meer informatie kan vinden over hun werking: www.cultuurraadassenede.be

De statuten vind je hier.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van de cultuurraad beslist over subsidieaanvragen voor socio-culturele projecten en de jaarlijkse subsidie voor Vlaanderen Feest! en geeft advies aan het gemeentebestuur rond het cultuurbeleid. De leden van het dagelijks bestuur zien het als hun taak om het culturele landschap van onze gemeente samen verder uit te diepen.

Ben jij ook gedreven om de culturele actoren in onze gemeente een stem te geven? Wil jij mee adviseren, en zo het cultuurbeleid mee vorm geven?

Dan is het NU het juiste moment om je aan te melden via cultuur@assenede.be.

Het dagelijks bestuur van de cultuurraad vergadert 1x/maand (zomervakantie uitgezonderd).

Subsidiemogelijkheden

Verenigingen die aangesloten zijn bij de gemeentelijke cultuurraad kunnen beroep doen op volgende subsidies:

Subsidie voor socio-culturele projecten.

Doelstellingen:

 • De plaatselijke culturele werking stimuleren en aanmoedigen, cultuurspreiding bevorderen.
 • Cultuurparticipatie is een proces waarbij er gestreefd wordt naar publieksdifferentiatie door culturele activiteiten en evenementen toegankelijk(er) te maken, drempels te verlagen, opstapjes te bieden en een gerichte communicatie te voeren.
 • Gemeenschapsvorming zorgt ervoor dat meer mensen zich betrokken voelen bij de gemeenschap waarin ze leven, waardoor ze in staat worden gesteld om (nieuwe) sociale netwerken uit te bouwen.

Klik hier voor het aanvraagformulier.

Subsidie voor de organisatie van Vlaanderen Feest!

Aansluiten als vereniging bij Cultuurraad Assenede?

Klik dan hier om het aanvraagformulier in te vullen.

Heb je interesse om als (socio-)culturele vereniging aan te sluiten bij de gemeentelijke cultuurraad? Meld je dan aan via ons online inschrijvingsformulier (hiervan zou ik dan een hyperlink maken naar de pagina met het inschrijvingsformulier, anders wordt deze pagina echt een beetje teveel ineens vrees is).

 Als jouw vereniging zich aansluit bij de gemeentelijke cultuurraad dan:  

 • kunnen jullie gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur (sporthal, de Bijenkorf, Ter Walle, Bass’Cul) aan voorkeurstarief
 • staat de cultuurraad in voor de betaling van de waarborg bij gebruik van bv. de Bijenkorf
 • komen de activiteiten van je vereniging in aanmerking voor een subsidieaanvraag ‘socio-culturele projecten’. Hiermee kun je tot 500 euro per project recuperen!
 • worden de belangen van jouw vereniging behartigd bij het gemeentebestuur
 • wordt je via de contactpersoon van je vereniging op de hoogte gehouden van wat leeft en zich ontwikkelt in op cultureel vlak in onze gemeente

 Een overzicht van de verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad vind je hier.

 

Verklaring over cookies