Cultuurraad

De gemeentelijke cultuurraad heeft als belangrijkste taak het adviseren van het gemeentebestuur over culturele aangelegenheden. Daarnaast ijvert deze adviesraad voor samenwerking en overleg tussen verenigingen.

De cultuurraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de sociaal-culturele verenigingen, professionele culturele organisaties en culturele deskundigen.

Volgens het ‘decreet lokaal cultuurbeleid‘ moeten volgende culturele actoren die het culturele leven bevorderen betrokken worden in de gemeentelijke cultuurraad:

 • Alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente
 • Alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente
 • Deskundigen inzake cultuur, woonachtig in de gemeente

De cultuurraad beslist over subsidieaanvragen voor sociaal-culturele projecten en de jaarlijkse subsidie voor Vlaanderen Feest! en geeft advies aan het gemeentebestuur rond het cultuurbeleid. De leden van de cultuurraad zien het als hun taak om het culturele landschap van onze gemeente samen verder uit te diepen.
De gemeente moet bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen motiveren.

Ben jij ook gedreven om de culturele actoren in onze gemeente een stem te geven? Wil jij mee adviseren, en zo het cultuurbeleid mee vorm geven?
Dan is het NU het juiste moment om je aan te melden via cultuur@assenede.be.

De cultuurraad vergadert maandelijks (zomervakantie uitgezonderd).

De cultuurraad heeft een website waar je meer informatie kan vinden over hun werking: www.cultuurraadassenede.be

De statuten vind je hier.

Subsidiemogelijkheden

Verenigingen die erkend zijn door het gemeentebestuur van Assenede kunnen beroep doen op volgende subsidies:

Subsidie voor socio-culturele projecten.

Doelstellingen:

 • De plaatselijke culturele werking stimuleren en aanmoedigen, cultuurspreiding bevorderen.
 • Cultuurparticipatie is een proces waarbij er gestreefd wordt naar publieksdifferentiatie door culturele activiteiten en evenementen toegankelijk(er) te maken, drempels te verlagen, opstapjes te bieden en een gerichte communicatie te voeren.
 • Gemeenschapsvorming zorgt ervoor dat meer mensen zich betrokken voelen bij de gemeenschap waarin ze leven, waardoor ze in staat worden gesteld om (nieuwe) sociale netwerken uit te bouwen.

Klik hier voor het aanvraagformulier.

Subsidie voor de organisatie van Vlaanderen Feest!

Een erkenning als sociaal-culturele vereniging bij gemeente Assenede aanvragen?

Heb je interesse om als (sociaal-)culturele vereniging erkend te worden als vereniging? Meld je dan aan via ons online inschrijvingsformulier.

 Als erkende vereniging, dan:  

 • kunnen jullie gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur (sporthal, de Bijenkorf, Ter Walle, Bass’Cul) aan voorkeurstarief
 • staat de cultuurraad in voor de betaling van de waarborg bij gebruik van bv. de Bijenkorf
 • komen de activiteiten van je vereniging in aanmerking voor een subsidieaanvraag ‘sociaal-culturele projecten’. Hiermee kun je tot 500 euro per project recuperen!
 • worden de belangen van jouw vereniging behartigd bij het gemeentebestuur
 • wordt je via de contactpersoon van je vereniging op de hoogte gehouden van wat leeft en zich ontwikkelt op cultureel vlak in onze gemeente

 Een overzicht van de erkende sociaal-culturele verenigingen in Assenede vind je hier.

 

Verklaring over cookies