De gemeenteraad van Assenede

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het belangrijkste beslissingsniveau bij de gemeente Assenede. De gemeenteraad stelt het algemene beleid vast voor de gemeente Assenede en vervult de wetgevende taken van de gemeente, het houdt zich bezig met gemeentelijke reglementen en politieverordeningen en met zaken die van belang zijn voor de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van prioriteiten bij het verdelen van het beschikbare budget, een debat over het personeelsbeleid, het bouwen van een nieuwe sporthal of bibliotheek, de realisatie van een nieuw jeugd- en sportterrein of park,… De gemeenteraadsvergadering is dé plaats voor het openbare politieke debat.

De gemeenteraad houdt zich echter niet bezig met de dagelijkse gang van zaken in de gemeente, dat is de taak van het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad kan het college wel controleren bij het uitvoeren van het dagelijks beleid.

Hoe wordt deze samengesteld?

De inwoners van Assenede kiezen om de zes jaar wie in de gemeenteraad zal zetelen. Dat gebeurt via de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal gemeenteraadsleden verschilt van gemeente tot gemeente. Het is afhankelijk van het aantal inwoners. Op basis hiervan heeft Assenede recht op 23 raadsleden. Zij vertegenwoordigen de inwoners van Assenede en nemen beslissingen over het beleid van de gemeente. Via de link onderaan deze pagina kan je de samenstelling van de huidige gemeenteraad raadplegen.

Werking gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert één keer per maand. Meestal is dit op de laatste donderdag van de maand. Tijdens deze vergaderingen worden de politiek relevante zaken van de gemeente besproken en besloten. Het eerste gedeelte van de vergadering is openbaar. Dat betekent dat iedereen mag komen kijken en luisteren. Een goed idee voor wie met eigen ogen wil zien hoe het er in Assenede op bestuursniveau aan toe gaat.  

Het laatste deel van de vergadering is wat men noemt de ‘geheime zitting’. In die zitting worden persoonsgebonden zaken besproken en dient het publiek de raadzaal verlaten.

Vragenhalfuurtje voor de inwoners

Om de inwoners van onze gemeente sterker te betrekken bij het gemeentelijk beleid, wordt hen de mogelijkheid gegeven rechtstreeks informatie te vragen aan de leden van de gemeenteraad via het vragenhalfuurtje voor het publiek. Raadpleeg hier het reglement.

Live volgen

Wie op de hoogte wil blijven van de beslissingen van onze gemeenteraad of gewoon geïnteresseerd is in het reilen en zeilen in onze gemeente, kan alle gemeenteraden en gemeenteraadscommissies  volgen via een nieuw streamingkanaal. Op dit kanaal vind je bovendien een overzicht van alle vorige raden en commissies. Daarnaast kan je er handig ‘zappen’ tussen de verschillende agendapunten. Via deze link blijf je als burger maximaal geïnformeerd over het bestuur van onze gemeente.

Meer info:

Samenstelling

Agenda‘s

Verslagen

Besluitenlijst

Deontologische code en huishoudelijk reglement

Livestream

Herbekijk hier gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Verklaring over cookies