Sportraad

 

De Gemeentelijke Sportraad Assenede (GSA) heeft tot doel de sport, lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te stimuleren. Deze raad geeft bovendien advies aan het gemeentebestuur inzake het sportbeleid.

Sportverenigingen die aangesloten zijn bij de GSA kunnen een subsidie van € 50,00 aanvragen bij de GSA. Deze subsidie heet "sup(s)port" en kan aangevraagd worden door middel van onderstaand aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier moet aan de GSA bezorgd worden.

Tevens kunnen sportverenigingen die aangesloten zijn bij de GSA goedkoper gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur en krijgen ze voorrang bij reservaties. Ook wordt er bij het berekenen van de subsidies rekening gehouden met het al dan niet lid zijn bij de GSA en het deelnemen aan hun activiteiten.

De sportraad bestaat ui een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering.

Raad van Bestuur:

  • Voorzitter: Frederique De Wever
  • Secretaris: Lynsey De Brabander
  • Penningmeester: Bernard Van Schoonacker
  • Bestuursleden: Martine De Rouck, Koen Baetslé, Liza Stormens, Nico De Walsche

Algemene vergadering:

De Algemene Vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van alle sportverenigingen aangesloten bij de sportraad, samen met de sportfunctionaris, de schepen bevoegd voor sport en de Raad van Bestuur. Er vindt 1x/jaar een Algemene Vergadering plaats.

Erkenning sportraad als gemeentelijke adviesraad

Statuten GSA  

Aanvraagformulier lidmaatschap GSA

Aanvraagformulier sup(s)port

Advies GSA 23 april 2020 - Erkenning sportverenigingen 2020

Advies GSA 9 juni 2020 - Invulling ruimtes fitness 1ste verdieping sporthal

 

 

Verklaring over cookies