Sportraad

De Gemeentelijke Sportraad Assenede (GSA) heeft tot doel de sport, lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te stimuleren. Deze raad geeft bovendien advies aan het gemeentebestuur inzake het sportbeleid.

Sportverenigingen kunnen een subsidie van € 50,00 aanvragen bij de GSA. Deze subsidie heet "sup(s)port" en kan aangevraagd worden door middel van onderstaand aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier moet aan de GSA bezorgd worden.

Sportraad:

  • Voorzitter: Frederique De Wever
  • Secretaris: Lynsey De Brabander
  • Penningmeester: Bernard Van Schoonacker
  • Bestuursleden: Martine De Rouck, Koen Baetslé, Liza Stormens, Nico De Walsche

Contact: sportraadassenede@gmail.com 

Erkenning sportraad als gemeentelijke adviesraad

Statuten GSA  

Aanvraagformulier sup(s)port

Advies GSA 13.06.2021 - Sloop paviljoen Kasteelstraat 

Advies GSA 13.06.2021 - Erkenning sportverenigingen 2021

Advies GSA 02.12.2021 - Subsidies sportverenigingen 2021

Advies GSA 14.02.2022 - Aanpassing erkenningsreglement sportclubs 

 

Verklaring over cookies