Welkom in Assenede

Assenede korenveldAssenede dat is 8.750 hectaren verscheidenheid. Vier deelgemeenten en toch één geheel. Assenede, Bassevelde en Boekhoute en Oosteeklo leven elk hun eigen leven, leggen elk hun typische accenten. Toch zijn ze door het rustgevend karakter van polders en kreken, het bruisend culturele leven en de volkse mentaliteit verstrengeld tot een eenheid, Assenede. Op deze site kom je alles te weten over onze boeiende gemeente en zijn dienstverlening. Surf en ontdek zo veel meer....

BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

logo Assenede 2BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert, kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand). Officiële, correcte informatie, direct van de bron.
BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te waarschuwen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners, via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen.

Laat je waarschuwen, waar je ook bent
Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen. Een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken kan een alarm verzenden op basis van een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat je je inschrijft op Be-Alert. Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren. Je woont in {naam gemeente} en werkt in {Brussel, Antwerpen, Registreer beide adressen en je blijft steeds op de hoogte.
Bij een grote noodsituatie, kan er ook een bericht worden uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek in België. Zo kan je dus ook verwittigd worden als je een dagje aan zee, in de Ardennen bent, of een uitstap maakt naar de zoo, de cinema,....
Inschrijven is volledig gratis. 

Registreer je
Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je vandaag nog in!

 

Extra maatregelen naar aanleiding van werken in Oosthoek

logo Assenede 2Op 24 april werd gestart met de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Oosthoek. De werken moeten het er in de toekomst een pak veiliger maken om te fietsen. De werken zullen nog tot eind maart 2018 duren.

Sinds de start van de werken kregen we heel wat opmerkingen en/of vragen in verband met de huidige verkeersmaatregelen.
Daarom worden een aantal aanpassingen doorgevoerd. Op vraag van de aannemer wordt de snelheidsbeperking in de Oosthoek teruggebracht van 50 naar 30 kilometer per uur.  Daarnaast wordt de omleiding via de Bosstraat geschrapt en verplaatst naar de Stroomstraat. Fietsers zullen het fietspad in de Oosthoek in twee richtingen kunnen gebruiken.

Om de communicatie tijdens de werken te optimaliseren doen we ook een oproep naar buurtbewoners die hun buurt willen vertegenwoordigen tijdens de werfvergaderingen. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via verkeer@assenede.be 
Via deze weg roepen we nog eens op om de geldende verkeersregels te respecteren. Wie zich niet aan de regels houdt, brengt niet alleen zijn medebuurtbewoners in gevaar, maar riskeert ook tegen een boete aan te lopen.

Info: Dienst Verkeer, 09 341 95 87, verkeer@assenede.be

Inschrijven sport- en themakampen

Flo en FloerkeVanaf kan je inschrijven voor de sport- en themakampen van onze Dienst Vrije Tijd.

Inschrijven doe je door dit inschrijvingsformulier naar de dienst Vrije Tijd te mailen via vrijetijd@assenede.be.

Inschrijvingen voor de juli-vakantiewerking van het IBO starten maandag 15 mei om 7 uur in de vier locaties van het IBO of via ibo@assenede.be. Voor de augustusvakantiewerking kan je vanaf 12 juni op dezelfde manier inschrijven.

We hanteren het ‘wie eerst komt, eerst maalt’-principe. Alle inschrijvingen worden chronologisch gevalideerd.

Voor meer info over onze vakantiewerking kan je terecht in onze Zomergazet.

Aanleg fietspaden Oosthoek. Wat moet je weten.

Werken in uitvoeringOp 24 april is gestart met de voorbereidende werken voor de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Oosthoek. De werken moeten het een pak veiliger maken om met de fiets van Assenede naar Oosteeklo te fietsen of omgekeerd.

Waar wordt er gewerkt?
·         De werken worden uitgevoerd vanaf het kruispunt met de N49 tot aan Oosteeklo-dorp.

Wanneer wordt er gewerkt?
·         De totale duur van de werken loopt van 24 april 2017 tot en eind  maart 2018.
·         De aanleg van de fietspaden start op 12 juni 2016 en loopt tot eind maart 2018.
·         Er wordt gewerkt in 9 fasen. Voor de complete fasering klik hier.
·         Uiteraard is deze planning afhankelijk van de weersomstandigheden.

Wat houden de werken in?
·         Tijdens de voorbereidende werken vervangt De Watergroep de vezelcementbuizen. Die vertonen regelmatig lekken. Tijdens deze fase is er een mobiele werf actief. Het verkeer wordt geregeld via een voorrangsregeling.
·         Ter hoogte van Garage Van De Velde wordt een nieuwe elektriciteitscabine geplaatst. Er worden nieuwe middenspanningskabels gelegd tussen de elektriciteitscabine op Oosteeklo-dorp en de nieuwe cabine in de Oosthoek.
·         Tijdens de eigenlijke werken worden zowel het huidige fietspad als de stook tussen het bestaande fietspad en de rijweg volledig opgebroken.
·         De bestaande asfaltfietspaden worden terug in asfalt heraangelegd, de nieuw aan te leggen fietspaden worden in beton uitgevoerd.
·         Tussen de rijweg en het fietspad worden op verschillende plaatsen hagen aangeplant, op andere plekken worden zogenaamde roffelstroken aangelegd.

Wie voert de werken uit?
·         De waterleidingswerken worden uitgevoerd door de NV Verbraeken uit Temse.
·         De aanleg van het fietspad gebeurt door de firma De Witte Aannemingen uit Maldegem.

Wie kan ik contacteren bij problemen?
·         De waterleidingswerken worden uitgevoerd door de nv Verbraeken. Contactpersoon Axl Van Boven, 0472 34 28 19.
·         Het toezicht door De Watergroep gebeurt door Tom De Muynck, 09 377 27 91.
·         De opvolging door de gemeente Assenede gebeurt door Stefan Steyaert, 09 341 90 83, stefan.steyaert@assenede.be

 
 
 
 
 

Vacature Technish Projectleider en Stafmedewerker gebouwen

Vacature technisch projectleiderWe zijn dringend op zoek naar nieuwe collega's:
Technisch projectleider: functie ter ondersteuning van het diensthoofd van de technische dienst - afdeling gebouwen. Opdrachten inzake opvolging van technische projecten en werfbezoeken.
Stafmedewerker gebouwen: functie gericht op de administratieve ondersteuning van de technische dienst - afdeling gebouwen, met een specifieke focus op het uitwerken van het klimaatplan voor de gemeente Assenede.

Ben jij de gemotiveerde kracht die we zoeken?  Klik dan hier voor de volledige vacature.

Werken aan Sint-Petrus en Sint-Martinuskerk klaar op 20 oktober

De grote restauratiewerken aan de Sint-Petrus en Sint-Martinuskerk in het centrum van Assenede moeten op 20 oktober klaar zijn. In die planning werd rekening gehouden met eventueel weerverlet en de mogelijke komst van de gierzwaluw die de werken vertragen.

De werken aan de kerk liggen goed op schema. Ondanks dat de werken de afgelopen twee jaar tijdens de zomer werden stilgelegd vanwege broedende gierzwaluwen ziet het er naar uit dat de werken zeker dit najaar afgerond worden. Volgens de huidige planning zijn de werken klaar op 20 oktober. Tegen dat het zover is, moet er nog wel heel wat gebeuren.
De kerk is ondertussen bijna volledig in een historisch te verantwoorden witte kaleilaag gestoken. Daarnaast wordt naarstig verder gewerkt aan de restauratie van de toren. Op 14 maart worden de vier torenuurwerken teruggeplaatst. Tegen 1 april zou de toren volledig afgewerkt moeten zijn. Dat zou betekenen dat de klokken op Pasen na twee jaar eindelijk opnieuw kunnen luiden.

Binnenkort wordt in samenwerking met de plaatselijke sterrenwacht ‘De Polderster’ een zonnewijzer in de gevel geplaatst.

Onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP ‘ Gedeeltelijke herziening BPA en RUP Markt te Assenede’

Onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP ‘ Gedeeltelijke herziening BPA en RUP Markt te Assenede’
 De beslissing hierover en de screeningsnota kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst MER van het departement Leefmilieu, Natuur & Energie ( www.mervlaanderen.be )

Stel een vraag aan de politieraad tijdens het vragenhalfuurtje 

Heb je een vraag voor de politieraad, dan kan je die bij aanvang van de vergadering stellen tijdens het vragenhalfuurtje. Minstens vier keer per jaar vergadert de politieraad in de raadzaal van het Administratief Centrum Gemeentehuis in Evergem. De werkwijze, data, agenda en notulen vind je op www.evergem.be/politieraad

Nieuwe openingsuren recyclagepark

In 2017 wijzigen ook de openingsuren van het recyclagepark op zaterdag. In 2017 gaat het recyclagepark op zaterdag een uurtje vroeger open: om 9.30 uur in plaats van 10.30 uur. s’ Avonds sluit het recyclagepark halfuur vroeger: vanaf 16.30 uur in plaats van om 17.00 uur.

We zetten de nieuwe openingsuren graag nog even voor u op een rijtje:

  • Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur
  • Woensdag van 13.00 tot 18.00 uur
  • Donderdag van 9.00 tot 12.00 uur
  • Vrijdag van 13.00 tot 18.30 uur
  • Zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uurVoortaan kan je op het recyclagepark ook enkel met je betaalkaart betalen.
Vergeet dus zeker je betaalkaart niet als je naar het recyclagepark trekt!

Info: Milieudienst, 09 341 95 92, milieu@assenede.be

 

Eerste digitale bouwaanvraag via omgevingsloket

Wie in Assenede een nieuwe woning wil bouwen, wil verbouwen, werken wil laten uitvoeren of bomen wil vellen, kan een stedenbouwkundige vergunning aanvragen via het nieuwe digitale omgevingsloket. De eerste digitale bouwaanvraag is ondertussen afgerond.

Tot voor kort kon een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning enkel op papier worden ingediend. Dit betekende dat de burger, architect én de gemeentelijke administratie dikwijls geconfronteerd werden met een aanzienlijke papierberg.
Intussen bestaat de mogelijkheid om een bouwaanvraag digitaal in te dienen, zowel voor burgers als architecten. Dit zorgt voor een aantal voordelen aangezien de documenten slechts één keer dienen opgeladen te worden in het systeem én er nu de mogelijkheid is voor de indiener om de status van zijn dossier online op te volgen, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.
De uiteindelijke beslissing over de aanvraag wordt in PDF-formaat per mail verstuurd naar de aanvrager.

Hoe moet je zo’n digitale bouwaanvraag indienen?

Ga naar www.omgevingsloket.be – Digitaal loket, of klik hier
 

OCMW-diensten verhuizen naar gemeentehuis

infovergaderingDinsdag 17 mei verhuisden de OCMW-diensten van hun administratief centrum in de Hoogstraat naar de bovenverdieping van het gemeentehuis in de Kasteelstraat. De verhuis kadert in de integratie tussen gemeente- en OCMW-diensten. Door de verhuis is het OCMW dinsdag niet bereikbaar. Op woensdag openen de OCMW-diensten de deuren van hun nieuwe thuis op het gemeentehuis.

Voor de burger wijzigt er weinig. Alle telefoonnummers blijven tot nader order ongewijzigd.

Wat wel wijzigt zijn de e-mailadressen:
 
Poetsdienst
Katrijn Buysse
09 341 72 86
poetsdienst@assenede.be

Gezinszorg
Tim de Vilder
09 341 72 75
gezinszorg@assenede.be

Sociale Dienst
Ilse Dhoore
09 341 72 77
socialedienst@assenede.be

Dienst Vluchtelingen
Charlotte Verhofstadt
09 341 72 71
vluchtelingen@assenede.be

Budgetbeheer
Steven Mervielde
09 341 72 78
budget@assenede.be

Algemene administratie
ocmw@assenede.be 09 341 72 87
 
Het nieuwe bezoek en postadres van het OCMW is OCMW Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Bouwaanvraag indienen? Doe het via het omgevingsloket.

Als u een nieuwe woning wilt bouwen of aan of rond uw woning een nieuwe constructie wil bouwen, werken wil laten uitvoeren of bomen wil vellen, dan hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Voor kleine werken volstaat soms een melding bij uw gemeente of geldt er een vrijstelling.

Via het gloednieuwe omgevingsloket kunt u uw stedenbouwkundige vergunning digitaal aanvragen of een melding maken. Om in te loggen hebt u een elektronische identiteitskaart, de juiste software en een kaartlezer nodig of u kunt ook gebruik maken van een federaal token.

Uiteraard blijft ook de mogelijkheid om uw bouwaanvraag op papier in te dienen, bestaan.
www.omgevingsloket.be

Gemeente stelt verkeersborden ter beschikking

Werken in uitvoeringLandbouwers en particulieren die verkeersborden willen ontlenen, kunnen voortaan bij de gemeente Assenede terecht. Zo stelt de dienst Verkeer enkele van zijn verkeersborden ter beschikking voor het grote publiek.
Het gaat om de borden ‘E1-Parkeerverbod’ en ‘E3-stilstaan parkeerverbod’. De borden kunnen door particulieren ontleend worden naar aanleiding van een verhuis, kleine werken of eenmalige leveringen. De gemeente stelt aan landbouwers ook het verkeersbord ‘A15-Glibberige rijbaan’ ter beschikking naar aanleiding van het oogsten en/of laden van gewassen, wanneer de kans bestaat dat er modder of slijk op de rijweg terecht komt. De borden worden geleverd met onderbord, sokkel, paal en toebehoren.

Voor het gebruik van de verkeersborden dient wel een waarborg van 60,00 euro betaald te worden. Meer info via deze pagina.

Assenede heeft schepen voor Dierenwelzijn

OCMW voorzitterAssenede heeft met Erik Roegies zijn allereerste schepen voor Dierenwelzijn. In een uitgestrekte plattelandsgemeente waar veel dieren verblijven zeker geen overbodige luxe.

Met de aanstelling van huidig OCMW-voorzitter Erik Roegis als schepen van Dierenwelzijn gaat de gemeente Assenede in op de vraag van Vlaams minister verantwoordelijk voor dierenwelzijn Ben Weyts. Assenede hecht als plattelandsgemeente dan ook erg veel belang aan dierenwelzijn en werkt al jaren aan een diervriendelijke gemeente. Volgens Erik Roegis zijn de bevoegdheden van OCMW-voorzitter en schepen van Dierenwelzijn een perfecte match. “Het welzijn van mens en dier gaat vaak hand in hand. Ik ben dan ook begaan met het welzijn van zowel mens en dier”, zegt de kersverse schepen van Dierenwelzijn Erik Roegis.  Dierenwelzijn is sinds 2014 een Vlaamse bevoegdheid. De minister bevoegd voor dierenwelzijn, Ben Weyts, wil graag het bewustzijn rond dierenwelzijn verbreden. Om dit te realiseren wordt een studiedag voor schepenen voor Dierenwelzijn georganiseerd, “Samen naar een diervriendelijker Vlaanderen”.  Deze vindt plaats op donderdag 25 juni in het Vlaams Parlement. Op het programma staan o.m. een toelichting over het Vlaamse beleid en lezingen over de relatie tussen mens en dier, van een sterke band tussen beide tot verschillende vormen van dierenmishandeling.

Beslissing milieueffectrapportage ECA Trieststraat in Assenede

CommunicatieHet departement Leefmilieu, Natuur en Energiebeleid heeft een beslissing genomen in het kader van de milieueffectrapportage van het Rumtelijk Uitvoeringsplan ECA Trieststraat in Assenede. Deze beslissing en de bijhorende screeningsnota zijn te raadplegen via de website www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis. Meer info via de Dienst Stedenbouw, 09 341 90 85 of stedenbouw@assenede.be.

Nieuw retributiereglement voor brandweertussenkomsten

Sinds 1 januari maakt Assenede deel uit van de nieuwe brandweerzone Centrum. Die bestaat uit de gemeenten Assenede, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lochristi, Lovendegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte. Een nieuwe zone betekent ook een nieuw retributiereglement voor brandweertussenkomsten.
De wettelijke taken van de brandweer, zoals het blussen van brand of het bevrijden van een slachtoffer na een verkeersongeval, zijn nog altijd gratis. Voor andere interventies van de brandweer moet u wel betalen. Wilt u graag weten wat een tussenkomst van de brandweer zal kosten, bekijk dan zeker het nieuwe retributiereglement.
Je kan het hier raadplegen.  

Nummer sportdienst gewijzigd

sporthal fotoHet vaste telefoonnummer van onze Sportdienst is gewijzigd. Voortaan kunt u de sportdienst bereiken via 09 341 90 83. Bellen naar de sporthal doe je via 09 218 78 98.

Maak kennis met de Ouderenadviesraad

Logo OuderenadviesraadWist je dat in Assenede recent een Ouderenadviesraad werd opgericht. Deze gemeentelijke adviesraad heeft als belangrijkste taak om het gemeentebestuur te adviseren over aangelegenheden die betrekking hebben op ouderen.
De ouderenadviesraad stelt zich als doel de belangen te verdedigen van ouderen, inspraak en participatie aan te moedigen. Daarnaast worden activiteiten voor en door ouderen gestimuleerd en gepromoot. De raadhecht ook veel belang aan de samenwerking in het ouderenwerk en de ouderenzorg.
De ouderenadviesraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering met afgevaardigden uit ouderverenigingen, vertegenwoordigers uit de zorgsector en twee ouderen die ten individuele titel lid zijn.
Het dagelijks bestuur van de ouderenadviesraad is als volgt samengesteld:


Vragen, tips of opmerkingen? Aarzel niet om één van bovenstaande personen te contacteren.

Assenede start met uitreiking biometrische paspoorten

Vanaf 26 november 2013 start de gemeente Assenede met het uitreiken van nieuwe biometrische paspoorten. Het gaat om reispassen voor Belgen die reizen buiten de Europese Unie en om elektronische verblijfskaarten voor vreemdelingen van niet EU-landen.

Met deze nieuwe biometrische paspoorten wordt voldaan aan een vereiste van de Europese Unie inzake de beveiliging van reisdocumenten. Naast de handtekening en de foto zullen ook vingerafdrukken opgenomen worden.

Het nieuw Belgisch biometrisch paspoort: de wereld aan onze vingertoppen

De internationale voorschriften inzake de beveiliging van reisdocumenten bevelen de invoering van biometrische identificatiekenmerken aan voor paspoorten. Biometrische paspoorten bevatten persoonlijke data zoals vingerafdrukken en zijn gemaakt om fraude en manipulatie tegen te gaan. De gegevens die worden opgeslagen bij de aanvraag zijn de persoonsgegevens, de handtekening, de foto met
gezichtsherkenning als biometrisch kenmerk. Dit gebeurt door het gebruik van een fotoscanner, een toestel om vingerafdrukken te nemen, een signature pad (om de handtekening te registreren) en een documentlezer.

Voorlopig worden enkel reispassen en ‘verblijfstitels voor de onderdanen van derde landen’ voorzien van biometrische gegevens. Van kinderen jonger dan 12 jaar worden geen vingerafdrukken genomen, wel een foto. Kinderen vanaf 6 jaar moeten wel ondertekenen. Vanaf die leeftijd is hun aanwezigheid bij de indiening van de aanvraag daarom eveneens vereist.

De kostprijs voor het aanvragen van een reispas en de leveringstermijn blijven ongewijzigd. De eerder uitgereikte paspoorten blijven geldig tot hun vervaldag.
De aanvrager van een biometerisch paspoort dient één pasfoto mee te brengen. De foto dient aan volgende voorwaarden te voldoen: in vooraanzicht, neutraal karakter en met gesloten mond.

Info: Dienst Burgerzaken, tel. 09 341 90 87, bevolking@assenede.be

Een vissersdorp zonder haven....

BezoekerscentrumWist je dat Boekhoute door de tijden heen maar liefst drie havens gehad heeft? Die havens zijn vandaag nog duidelijk in het landschap te herkennen. Daarnaast herinneren tientallen andere stille getuigen aan de strijd van de Boekhoutenaren voor haven, zee en vaderland. In het Bezoekerscentrum van Boekhoute kom je er alles over te weten. Klik hier voor de openingsuren en andere nuttige info. Tot in Boekhoute!