Welkom in Assenede

Assenede korenveldAssenede dat is 8.750 hectaren verscheidenheid. Vier deelgemeenten en toch één geheel. Assenede, Bassevelde en Boekhoute en Oosteeklo leven elk hun eigen leven, leggen elk hun typische accenten. Toch zijn ze door het rustgevend karakter van polders en kreken, het bruisend culturele leven en de volkse mentaliteit verstrengeld tot een eenheid, Assenede. Op deze site kom je alles te weten over onze boeiende gemeente en zijn dienstverlening. Surf en ontdek zo veel meer....

Infomoment voor bouwers en verbouwers

Samen met Woonwijzer Meetjesland organiseert de gemeente een gratis infoavond voor (toekomstige) bouwers en verbouwers. Je krijgt toelichting over regelgeving en alle voordelen die voor jou interessant zijn. Deze vorming zal onder andere gaan over de EPB-wetgeving, renovatiepremies, BTW-tarieven bij verbouwingen, leningen, fiscale voordelen, kadastraal inkomen,…


Het infomoment gaat door op dinsdag 8 november2016, om 19.45 uur in de cafétaria van Gemeenschapscentrum De Bijenkorf, Sportstraat 4 in 9960 Assenede.

Inschrijven kan via onthaal@woonwijzermeetjesland.be, via www.woonwijzermeetjesland.be of via 09 378 61 70.
 
 

Locatie voor kinderopvang ter beschikking

OCMW-gebouwSinds de verhuis van de OCMW-administratie naar het gemeentehuis staat het voormalig administratief gebouw in de Hoogstraat 57 in Assenede leeg.

De OCMW-raad heeft zijn principieel akkoord gegeven om het gebouw ter beschikking te stellen voor opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar.

Het OCMW zoekt een externe partner voor de exploitatie en biedt een geschikt gebouw voor kinderopvang aan.

Voorwaarden

 • Volledig beheer en exploitatie door de uitbater
 • Minimum 18 door Kind & Gezin erkende en gesubsidieerde plaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar
 • Open op werkdagen van 07.00 tot 18.30 uur
 • Prijs die ouders betalen is inkomensgerelateerd
 • Kosten inrichting gebouw voor de uitbater


Info en kandidaturen (ten laatste op 15.11.2016) : Frederik Willems, OCMW-secretaris, 09 341 95 90, secretaris@assenede.be

Scholieren plantten 8.000 krokusbollen in Boekhoute

Flo en Floerke 2016Afgelopen vrijdag plantten de leerlingen van vrijebasisschool ‘Het Ooievaarsnest’ en gemeentelijke basisschool ‘Het Anker’ uit Boekhoute samen 8.000 krokusbollen in het centrum van hun gemeente. Het kerkplein en de Graafjansstraat beloven er dankzij deze plantactie in het voorjaar (februari-maart) van 2017 bijzonder fleurig en kleurrijk bij te liggen. Da’s goed nieuws voor de inwoners van Boekhoute, maar ook voor de vele bijen die dankzij de krokussen kunnen overleven en zo meehelpen aan de bescherming van onze landbouw en de biodiversiteit!

Vacature Maatschappelijk werker - OCMW Assenede

Het OCMW van Assenede gaat over tot de aanwerving van een maatschappelijk werker (voltijds - statutair - onbepaalde duur).
Klik hier voor de vacature.

Meer info: Personeelsdienst, 09 341 95 84, personeel@assenede.be

Klinkerwerken Dorp Bassevelde afgewerkt

De klinkerwerken in het Dorp van Bassevelde zijn afgewerkt. Het verkeer kan er terug zijn normale gang gaan. Begin oktober werd gestart met het opbreken van de verzakte klinkers in het Dorp van Bassevelde tussen Kaprijkestraat en Menneken. Deze werden vervangen door asfalt. De verzakte klinkers op het verkeersplateau werden opgebroken en hersteld. Dankzij de gunstige weersomstandigheden en het goede verloop van de werken kon de weg vandaag – na amper zeven dagen - opnieuw worden open gesteld.


Info: Technische Dienst, 09 341 90 83, technischedienst@assenede.be

Eerste digitale bouwaanvraag via omgevingsloket

Wie in Assenede een nieuwe woning wil bouwen, wil verbouwen, werken wil laten uitvoeren of bomen wil vellen, kan een stedenbouwkundige vergunning aanvragen via het nieuwe digitale omgevingsloket. De eerste digitale bouwaanvraag is ondertussen afgerond.

Tot voor kort kon een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning enkel op papier worden ingediend. Dit betekende dat de burger, architect én de gemeentelijke administratie dikwijls geconfronteerd werden met een aanzienlijke papierberg.
Intussen bestaat de mogelijkheid om een bouwaanvraag digitaal in te dienen, zowel voor burgers als architecten. Dit zorgt voor een aantal voordelen aangezien de documenten slechts één keer dienen opgeladen te worden in het systeem én er nu de mogelijkheid is voor de indiener om de status van zijn dossier online op te volgen, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.
De uiteindelijke beslissing over de aanvraag wordt in PDF-formaat per mail verstuurd naar de aanvrager.

Hoe moet je zo’n digitale bouwaanvraag indienen?

Ga naar www.omgevingsloket.be – Digitaal loket, of klik hier
 

Werken Telenet in Assenede – De Grote Netwerf

Aan alle Telenet-klanten in Assenede:

Vanaf 25 augustus en de drie maanden daarop kunnen er Telenet-werken plaats vinden in Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo. Het gaat om netwerkaanpassingen die gedurende één werkdag uitgevoerd zullen worden waardoor internet-, televisie-, en vaste telefoniediensten die dag onderbroken zullen worden tussen 7.30 en 18.00 uur. Na 18.00 uur kan de klant terug gebruik maken van zijn Telenet-diensten. Het GSM netwerk ondervindt geen hinder van de werken.

Elke Telenet-klant wordt individueel op de hoogte gebracht van de specifieke datum van de werken in zijn straat via brief, e-mail en/of sms.

Meer informatie kan u raadplegen op https://snap.telenet.be/categorie/de-grote-netwerf Grote Netwerf

Aangifte landbouwschade

De hevige regen van de afgelopen maanden heeft voor heel wat schade gezorgd in de land- en tuinbouw. Landbouwers die schade ondervonden hebben kunnen een aangifte indienen bij het gemeentebestuur.
Het aangifteformulier is te bekomen bij de gemeentelijke milieudienst of via de gemeentelijke website onder 'Milieudienst'.
Na aangifte van de schade komt de landbouwschadecommissie langs om de schade vast te stellen. Het proces-verbaal van de landbouwschadecommissie kan nadien door de landbouwer gebruikt worden voor de aangifte van opbrengstderving in de fiscale aangifte. Bij erkenning als landbouwramp is het proces-verbaal een verplicht bij te voegen bijlage in het schadedossier.
Graag eventuele aangiftes binnenbrengen voor 8 augustus 2016.

Data kermissen, jaar- en avondmarkten ‘2016’

kermisData kermissen, jaar- en avondmarkten ‘2016’
 
Door een spijtig misverstand verschenen in de recentste editie van onze infogids enkele foute data van de dorpskermissen en de verschillende jaar- en avondmarkten. We zetten de juiste data graag nog even voor u op een rijtje. Onze excuses voor het misverstand!
 
ASSENEDE:
Zomerjaarmarkt : 1ste dinsdag van juli : dinsdag 5 juli 2016
Kermis : 2-3 juli 2016
Winterjaarmarkt: 3de dinsdag van oktober : dinsdag 18 oktober 2016
Kermis : 15-16 oktober 2016
 
BASSEVELDE:
Zomerkermis : 3de zondag van juni : 18-19 juni 2016
Avondmarkt: de maandag na zomerkermis : maandag 20 juni 2016
Winterkermis: 1ste zondag van september : 3 en 4 september 2016
Jaarmarkt: de maandag na de winterkermis: maandag 5 september 2016
 
BOEKHOUTE:
Zomerkermis: het 1ste weekend na OLH : 7-8 mei 2016
Avondmarkt: de dinsdag van de zomerkermis: Dinsdag 10 mei 2016
Winterkermis: 1ste zondag na 8 september : 10-11 september 2016
Garnaalfeesten: 2de zondag na 8 september: 17-18 september 2016
 
OOSTEEKLO:
Zomerkermis: 1ste zondag na 15 augustus : 20-21 augustus 2016
Avondmarkt: dinsdag na zomerkermis: dinsdag 23 augustus 2016
Jaarmarkt: 4de maandag na de maandag van de kermis: maandag 19 september 2016


 Info: Yvan De Letter, Markt- en kermisleider, 09 341 90 81, yvan.deletter@assenede.be

OCMW-diensten verhuizen naar gemeentehuis

infovergaderingDinsdag 17 mei verhuisden de OCMW-diensten van hun administratief centrum in de Hoogstraat naar de bovenverdieping van het gemeentehuis in de Kasteelstraat. De verhuis kadert in de integratie tussen gemeente- en OCMW-diensten. Door de verhuis is het OCMW dinsdag niet bereikbaar. Op woensdag openen de OCMW-diensten de deuren van hun nieuwe thuis op het gemeentehuis.

Voor de burger wijzigt er weinig. Alle telefoonnummers blijven tot nader order ongewijzigd.

Wat wel wijzigt zijn de e-mailadressen:
 
Poetsdienst
Katrijn Buysse
09 341 72 86
poetsdienst@assenede.be

Gezinszorg
Tim de Vilder
09 341 72 75
gezinszorg@assenede.be

Sociale Dienst
Ilse Dhoore
09 341 72 77
socialedienst@assenede.be

Dienst Vluchtelingen
Charlotte Verhofstadt
09 341 72 71
vluchtelingen@assenede.be

Budgetbeheer
Steven Mervielde
09 341 72 78
budget@assenede.be

Algemene administratie
ocmw@assenede.be 09 341 72 87
 
Het nieuwe bezoek en postadres van het OCMW is OCMW Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Bouwaanvraag indienen? Doe het via het omgevingsloket.

Als u een nieuwe woning wilt bouwen of aan of rond uw woning een nieuwe constructie wil bouwen, werken wil laten uitvoeren of bomen wil vellen, dan hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Voor kleine werken volstaat soms een melding bij uw gemeente of geldt er een vrijstelling.

Via het gloednieuwe omgevingsloket kunt u uw stedenbouwkundige vergunning digitaal aanvragen of een melding maken. Om in te loggen hebt u een elektronische identiteitskaart, de juiste software en een kaartlezer nodig of u kunt ook gebruik maken van een federaal token.

Uiteraard blijft ook de mogelijkheid om uw bouwaanvraag op papier in te dienen, bestaan.
www.omgevingsloket.be

Verschuivingen binnen college van burgemeester en schepenen en OCMW-raad

Vanaf 1 januari 2016 zijn er een aantal verschuivingen binnen het OCMW-bestuur en het college van burgemeester en schepenen. Wij zetten de belangrijkste zaken even voor u op een rijtje.
Door de OCMW-voorzitterswissel is er ook een verschuiving van de bevoegdheden binnen het schepencollege. Wij zetten de belangrijkste bevoegdheden voor alle duidelijkheid even op een rijtje.
 

 • Burgemeester: Burgerlijke Stand, Bevolking, Politie, Justitie, Erediensten, Veiligheid, Personeel en IT.
 • Alex Meulebroeck: Openbare Werken, Werken in eigen regie en Stedenbouw
 • Servaas Van Eynde: Financiën, Ruimtelijke Ordening, Jeugd en Autonome Gemeentebedrijven.
 • Hubert Staelens: Milieu, Landbouw, Polders en Wateringen en Toerisme
 • Hilde Baetslé: Communicatie, Cultuur, Feestelijkheden, Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking en Sport.
 • Erik Roegis: Technische Dienst, Lokale Economie en Dierenwelzijn.
 • Dominique Buysse: OCMW-voorzitter en Sociale zaken.

Ook binnen de OCMW-raad zijn er een aantal nieuwe namen. We verwelkomen maar liefst vier nieuwe raadsleden.
 • Aurelie Adang vervangt Natascha Bernard (SamenPlus)
 • Teddy Standaert vervangt Mieke Dhont (CD&V)
 • Dimitri Van Vooren vervangt Chantal Van Damme (CD&V)
 • Sandra Cooman vervangt Monique Verschorren (N-VA)


Info: Communicatiedienst, 09 341 95 97, communicatie@assenede.be

Ophaalkalender afval 2016

2016 komt er met rasse schreden aan, dat betekent ook een nieuwe ophaalkalender. Klik hier om de ophaalkalender 2016 te downloaden.

Gemeente stelt verkeersborden ter beschikking

Werken in uitvoeringLandbouwers en particulieren die verkeersborden willen ontlenen, kunnen voortaan bij de gemeente Assenede terecht. Zo stelt de dienst Verkeer enkele van zijn verkeersborden ter beschikking voor het grote publiek.
Het gaat om de borden ‘E1-Parkeerverbod’ en ‘E3-stilstaan parkeerverbod’. De borden kunnen door particulieren ontleend worden naar aanleiding van een verhuis, kleine werken of eenmalige leveringen. De gemeente stelt aan landbouwers ook het verkeersbord ‘A15-Glibberige rijbaan’ ter beschikking naar aanleiding van het oogsten en/of laden van gewassen, wanneer de kans bestaat dat er modder of slijk op de rijweg terecht komt. De borden worden geleverd met onderbord, sokkel, paal en toebehoren.

Voor het gebruik van de verkeersborden dient wel een waarborg van 60,00 euro betaald te worden. Meer info via deze pagina.

Assenede heeft schepen voor Dierenwelzijn

OCMW voorzitterAssenede heeft met Erik Roegies zijn allereerste schepen voor Dierenwelzijn. In een uitgestrekte plattelandsgemeente waar veel dieren verblijven zeker geen overbodige luxe.

Met de aanstelling van huidig OCMW-voorzitter Erik Roegis als schepen van Dierenwelzijn gaat de gemeente Assenede in op de vraag van Vlaams minister verantwoordelijk voor dierenwelzijn Ben Weyts. Assenede hecht als plattelandsgemeente dan ook erg veel belang aan dierenwelzijn en werkt al jaren aan een diervriendelijke gemeente. Volgens Erik Roegis zijn de bevoegdheden van OCMW-voorzitter en schepen van Dierenwelzijn een perfecte match. “Het welzijn van mens en dier gaat vaak hand in hand. Ik ben dan ook begaan met het welzijn van zowel mens en dier”, zegt de kersverse schepen van Dierenwelzijn Erik Roegis.  Dierenwelzijn is sinds 2014 een Vlaamse bevoegdheid. De minister bevoegd voor dierenwelzijn, Ben Weyts, wil graag het bewustzijn rond dierenwelzijn verbreden. Om dit te realiseren wordt een studiedag voor schepenen voor Dierenwelzijn georganiseerd, “Samen naar een diervriendelijker Vlaanderen”.  Deze vindt plaats op donderdag 25 juni in het Vlaams Parlement. Op het programma staan o.m. een toelichting over het Vlaamse beleid en lezingen over de relatie tussen mens en dier, van een sterke band tussen beide tot verschillende vormen van dierenmishandeling.

Beslissing milieueffectrapportage ECA Trieststraat in Assenede

CommunicatieHet departement Leefmilieu, Natuur en Energiebeleid heeft een beslissing genomen in het kader van de milieueffectrapportage van het Rumtelijk Uitvoeringsplan ECA Trieststraat in Assenede. Deze beslissing en de bijhorende screeningsnota zijn te raadplegen via de website www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis. Meer info via de Dienst Stedenbouw, 09 341 90 85 of stedenbouw@assenede.be.

Nieuw retributiereglement voor brandweertussenkomsten

Sinds 1 januari maakt Assenede deel uit van de nieuwe brandweerzone Centrum. Die bestaat uit de gemeenten Assenede, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lochristi, Lovendegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte. Een nieuwe zone betekent ook een nieuw retributiereglement voor brandweertussenkomsten.
De wettelijke taken van de brandweer, zoals het blussen van brand of het bevrijden van een slachtoffer na een verkeersongeval, zijn nog altijd gratis. Voor andere interventies van de brandweer moet u wel betalen. Wilt u graag weten wat een tussenkomst van de brandweer zal kosten, bekijk dan zeker het nieuwe retributiereglement.
Je kan het hier raadplegen.  

Nummer sportdienst gewijzigd

sporthal fotoHet vaste telefoonnummer van onze Sportdienst is gewijzigd. Voortaan kunt u de sportdienst bereiken via 09 341 90 83. Bellen naar de sporthal doe je via 09 218 78 98.

Maak kennis met de Ouderenadviesraad

Logo OuderenadviesraadWist je dat in Assenede recent een Ouderenadviesraad werd opgericht. Deze gemeentelijke adviesraad heeft als belangrijkste taak om het gemeentebestuur te adviseren over aangelegenheden die betrekking hebben op ouderen.
De ouderenadviesraad stelt zich als doel de belangen te verdedigen van ouderen, inspraak en participatie aan te moedigen. Daarnaast worden activiteiten voor en door ouderen gestimuleerd en gepromoot. De raadhecht ook veel belang aan de samenwerking in het ouderenwerk en de ouderenzorg.
De ouderenadviesraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering met afgevaardigden uit ouderverenigingen, vertegenwoordigers uit de zorgsector en twee ouderen die ten individuele titel lid zijn.
Het dagelijks bestuur van de ouderenadviesraad is als volgt samengesteld:


Vragen, tips of opmerkingen? Aarzel niet om één van bovenstaande personen te contacteren.

Assenede start met uitreiking biometrische paspoorten

Vanaf 26 november 2013 start de gemeente Assenede met het uitreiken van nieuwe biometrische paspoorten. Het gaat om reispassen voor Belgen die reizen buiten de Europese Unie en om elektronische verblijfskaarten voor vreemdelingen van niet EU-landen.

Met deze nieuwe biometrische paspoorten wordt voldaan aan een vereiste van de Europese Unie inzake de beveiliging van reisdocumenten. Naast de handtekening en de foto zullen ook vingerafdrukken opgenomen worden.

Het nieuw Belgisch biometrisch paspoort: de wereld aan onze vingertoppen

De internationale voorschriften inzake de beveiliging van reisdocumenten bevelen de invoering van biometrische identificatiekenmerken aan voor paspoorten. Biometrische paspoorten bevatten persoonlijke data zoals vingerafdrukken en zijn gemaakt om fraude en manipulatie tegen te gaan. De gegevens die worden opgeslagen bij de aanvraag zijn de persoonsgegevens, de handtekening, de foto met
gezichtsherkenning als biometrisch kenmerk. Dit gebeurt door het gebruik van een fotoscanner, een toestel om vingerafdrukken te nemen, een signature pad (om de handtekening te registreren) en een documentlezer.

Voorlopig worden enkel reispassen en ‘verblijfstitels voor de onderdanen van derde landen’ voorzien van biometrische gegevens. Van kinderen jonger dan 12 jaar worden geen vingerafdrukken genomen, wel een foto. Kinderen vanaf 6 jaar moeten wel ondertekenen. Vanaf die leeftijd is hun aanwezigheid bij de indiening van de aanvraag daarom eveneens vereist.

De kostprijs voor het aanvragen van een reispas en de leveringstermijn blijven ongewijzigd. De eerder uitgereikte paspoorten blijven geldig tot hun vervaldag.
De aanvrager van een biometerisch paspoort dient één pasfoto mee te brengen. De foto dient aan volgende voorwaarden te voldoen: in vooraanzicht, neutraal karakter en met gesloten mond.

Info: Dienst Burgerzaken, tel. 09 341 90 87, bevolking@assenede.be

Smullen in het dorpsrestaurant

eten sociaal restaurantWist je dat je in onze gemeente dagelijks terecht kunt om heerlijk te smullen in ons dorpsrestaurant? In het restaurant kun je samen met andere dorpsgenoten van een gezonde maaltijd genieten. Je kan er telkens terecht tussen 11.30 en 13.00 uur voor het nuttigen van de maaltijd. Inschrijven is noodzakelijk en kan tot de dag voordien bij Kristl Ingels op het nummer 09 341 72 82.

Een maaltijd kost € 5,50 en kan ter plaatse betaald worden.

Klik hier voor meer info en het menu van de week.

Een vissersdorp zonder haven....

BezoekerscentrumWist je dat Boekhoute door de tijden heen maar liefst drie havens gehad heeft? Die havens zijn vandaag nog duidelijk in het landschap te herkennen. Daarnaast herinneren tientallen andere stille getuigen aan de strijd van de Boekhoutenaren voor haven, zee en vaderland. In het Bezoekerscentrum van Boekhoute kom je er alles over te weten. Klik hier voor de openingsuren en andere nuttige info. Tot in Boekhoute!