Geen Belg, maar wel EU-burger in België?

Ben je geen Belg, maar heb je wel een Europese nationaliteit, dan mag je op 9 juni stemmen voor het Europees Parlement. Je moet daarvoor wel een aantal zaken in orde brengen.

Europese verkiezingen

Als Europese burger kan je in België stemmen op 9 juni als:

 1. Je de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie* hebt. En dit ten laatste op 1 april 2024.
 2. Je ingeschreven bent in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente waarin je in België woont: dit ten laatste op 1 april 2024.
 3. Je minstens 16 jaar oud bent op 9 juni 2024.
 4. Je nog over je stemrecht beschikt.
 5. Je ingeschreven bent op de kiezerslijst. Dat moet je voor 31 maart 2024 aanvragen bij onze gemeente. Je hebt hiervoor de minimumleeftijd van 14 jaar nodig.
   


Hoe schrijf ik mij in op de kiezerslijst?

 1. Vul het formulier C/1 online in via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of vraag het formulier op bij het gemeentehuis van je hoofdverblijfplaats.
 2. Geef het ingevulde formulier af in het gemeentehuis.
 3. Stuur het gevulde formulier op per post.
   

Aanvraag ingediend, wat nu?

Het gemeentebestuur zal vervolgens alle aanvragen onderzoeken. Van zodra je als kiezer erkend wordt door het College van burgemeester en schepenen, ontvang je een officieel bericht van de gemeente.

Als je niet erkend wordt, zal je helaas niet op de kiezerslijst ingeschreven worden. Ook in dit geval ontvang je een officieel bericht van de gemeente. Deze beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep. Voor informatie over de beroepsprocedure kan je terecht bij ons gemeentebestuur of op de site https://verkiezingen.fgov.be/kiezers.
 

Ben je ingeschreven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen?

Dan ben je ook wettelijk verplicht om op 9 juni 2024 (behalve voor jongeren onder de 18 jaar) te gaan stemmen. Je zal dan bovendien niet meer kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst.

Belangrijk om weten: je kan vanuit België alleen stemmen op kandidaten die op een Belgische lijst staan.
 

Stond je bij eerdere Europese verkiezingen al ingeschreven op de kiezerslijst?

Dan hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Jouw inschrijving op de kiezerslijst blijft behouden en blijft ook voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.
 

Inschrijving intrekken?

Omdat je bijvoorbeeld in de toekomst opnieuw wil deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst. Dat kan door een aanvraag in te dienen bij de gemeente waarin je woont.

Deze aanvraag kan niet ingediend worden tussen 1 april 2024 en 9 juni 2024.
 

Waar kan ik mijn inschrijving opvolgen?

Je inschrijving kan je nagaan bij het gemeentebestuur of via de applicatie ‘Mijn Dossier’, beschikbaar op www.mijndossier.rrn.fgov.be. Daarvoor heb je je elektronische verblijfstitel, PIN-code en een elektronische kaartlezer nodig.
 

Meer info

Alle info over de verkiezingen in de verschillende Europese talen via www.europeanelections.be

 

* Onderdaan zijn van één van de 26 lidstaten die samen met België de Europese Unie vormen: Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije, Slovenië of Zweden.

 

Verklaring over cookies