DEONTOLOGISCHE CODE GEMEENTERAAD EN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD

In de gemeenteraad van 28 februari 2019 werd de deontologische code voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen aangenomen.

In de gemeenteraad van 25.03.2021 werden aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad  goedgekeurd.

Via onderstaande link kan je de documenten raadplegen.

Deontologische code

Huishoudelijk reglement gemeenteraad - publicatie op 02.04.2021

Huishoudelijk reglement college van burgemeester en schepenen - bijlage - publicatie op 02.04.2021

 

Verklaring over cookies