DEONTOLOGISCHE CODE GEMEENTERAAD EN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD - DEONTOLOGISCHE COMMISSIE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Via onderstaande link kan je de documenten raadplegen.

Deontologische code

In de gemeenteraad van 25.03.2021 werden aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad  goedgekeurd.

Huishoudelijk reglement gemeenteraad - publicatie op 01.06.2022

Huishoudelijk reglement deontologische commissie- publicatie 23.12.2021

Huishoudelijk reglement college van burgemeester en schepenen - bijlage - publicatie op 02.04.2021

 

Verklaring over cookies