DEONTOLOGISCHE CODE GEMEENTERAAD EN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD

 

In de gemeenteraad van 28 februari 2019 werd de deontologische code voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen aangenomen.

In de gemeenteraad van 28 februari 2019 werden aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd.

Via onderstaande link kan je de documenten raadplegen.

Deontologische code

Huishoudelijk reglement - bekendgemaakt op 28.11.2019.

Verklaring over cookies