Landbouwschade melden

Geplaatst op 04/12/2023

Binnen de 60 dagen.

Door de recente wateroverlast lopen de najaarsteelten risico op aanzienlijke schade. Het is cruciaal dat eventuele schade zo spoedig mogelijk wordt gemeld.

Hoe kunt u schade melden?

  • Online melden: Dien uw schademelding in via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. 
  • Per e-mail of post: Download het aanvraagformulier van onze website en stuur dit ingevuld naar rampenfonds@vlaanderen.be of naar het adres van het Vlaams Rampenfonds, zoals vermeld op het formulier.

Belangrijke informatie:

  • Eigen verantwoordelijkheid: De schade dient persoonlijk door de getroffene gemeld te worden.
  • Deadline: Meld de schade binnen 60 dagen na het schadelijke weersverschijnsel.
  • Besluitvorming: Het Rampenfonds beoordeelt op basis van de ingediende meldingen of de situatie erkend wordt als ramp.

Extra ondersteuning nodig? Voor een vaststelling door de gemeentelijke landbouwschadecommissie kunt u gebruikmaken van het aangifteformulier.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies