RUIMTELIJKE PLANNING

 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het ruimtelijk beleid in de gemeente Assenede was in het verleden vrij passief georiënteerd. Het laatste decennium werd een actief beleid gevoerd inzake dorpskernversterking (o.a. op basis van woningbouwprojecten en vernieuwing van de publieke ruimte) en afwijkingen van het gewestplan d.m.v. een reeks BPA’s. Vanuit de actuele ruimtelijke noden werden BPA’s opgemaakt rond infrastructuur voor sport-en recreatie (Assenede, Bassevelde, Oosteeklo), gemeenschapsvoorzieningen (begraafplaats Bassevelde, herziening Markt Assenede) en bedrijvigheid (uitbreiding KMO zone, zonevreemde bedrijven). Met het structuurplan wil het bestuur het algemeen ruimtelijk beleid van de gemeente verder vorm geven.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Assenede bestaat uit een informatief deel, een richtinggevend deel en een bindend deel.

 

Teksten en kaarten

informatief deel

kaart I.1  kaart I.2  kaart I.3  kaart I.4  kaart I.5  kaart I.6  kaart I.7  kaart I.8  kaart I.9  kaart I.10  kaart I.11  kaart I.12  kaart I.13  kaart I.14  kaart I.15  kaart I.16  kaart I.17  kaart I.18  kaart I.19  kaart I.20  kaart I.21 kaart  I.22  kaart I.23  kaart I.24  kaart I.25  kaart I.26  kaart I.27  kaart I.28  kaart I.29  kaart I.30  kaart I.31  kaart I.32  kaart I.33  kaart I.34  kaart I.35       

richtinggevend deel

kaart II.1  kaart II.2  kaart II.3  kaart II.4  kaart II.5  kaart II.6  kaart II.7  kaart II.8  kaart II.9  kaart II.10  kaart II.11  kaart II.12  kaart II.13  kaart II.14      

bindend deel

 

RUP ' Gedeeltelijke herziening BPA en RUP Markt '

Bij besluit van 28 september 2017 heeft de gemeenteraad van de gemeente Assenede het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Gedeeltelijke herziening BPA en RUP Markt' definitief vastgesteld.

bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften

besluit gemeenteraad 28 september 2017

 

RUP ' Site wasserij-droogkuis Van Zele '

Bij besluit van 26 april 2018 heeft de gemeenteraad van de gemeente Assenede het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Site wasserij-droogkuis Van Zele' definitief vastgesteld.

bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften

besluit gemeenteraad 26 april 2018

 

RUP ' bedrijvensite ECA Trieststraat '

Bij besluit van 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad van de gemeente Assenede het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'bedrijvensite ECA Trieststraat' definitief vastgesteld.

bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften

besluit gemeenteraad 5 juli 2018

 

Beslissing plan-m.e.r. plicht planologisch attest Lippens Bouw bvba

Het Team Mer van het departement Omgeving heeft op 08.04.2019 beslist dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van het departement Omgeving - Milieueffectrapportage (www.lne.be/mer-dossierdatabank). Dossiernummer SCRPL18055

 

 

 

Dienst Stedenbouw

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Onze diensten zijn tot nader order gesloten en enkel te bezoeken op afspraak.

Extra info

Het dragen van een mondmasker is verplicht!

Verklaring over cookies