Veiligheidsplan Evenementen

 Wat is een veiligheidsplan?

Het veiligheidsplan is in eerste instantie voor uzelf als organisator een handig document met alle informatie over uw evenement voor uw medewerkers, gemeentelijke diensten, politie en brandweer. De hulpdiensten weten op deze manier wie verantwoordelijk is als er problemen zijn. De medewerkers zullen aan de hand van dit document weten wat te doen bij incidenten.
Het maken van een veiligheidsplan is voor kleine en middelgrote evenementen geen verplichting maar wel een aanrader!  

Hoe aanvragen?

Veiligheidsplan:

Hoe maak je een veiligheidsplan op?
Controleer hier:

Bij evenementen met meer dan 500 bezoekers of evenementen met een hoog risicogehalte wordt er een veiligheidsplan opgemaakt. Dit moet samen met de aanvraag ingediend worden. 

  • Bij grote evenementen kan er voorgesteld worden om een coördinatievergadering te houden met de organisator, brandweer, politie en het gemeentebestuur. Op die vergadering wordt het veiligheidsplan samen overlopen en worden afspraken gemaakt over eventuele bijkomende maatregelen. 

Info brandveiligheid

Hierbij alle standaardadviezen van de brandweer die je moet navolgen:

 

Tent
Als je een tent gebruikt van minder dan 150m² moet je aan de regels voldoen via dit standaardadvies van de brandweer.

Verklaring over cookies